Verkförteckningen (2005-)

Johan Wiléns "Verkförteckningen" består av en lista av 215 objekt och fenomen från vitt skilda kategorier: böcker, sinnestillstånd, kryptiska uppmaningar och påståenden, osv. Objekten och fenomenen är potentiella konstverk, som Wilén sedan kan förverkliga.

När "Verkförteckningen" ställdes ut första gången våren 2007 visades listan själv, i form av en grön bok i A5-format, men dessutom en handfull av de potentiella verken i faktisk, fysisk form: i ett vitrinskåp låg bland annat en CD, vykort, ett par böcker, några små, svarta, omsorgsfullt inslagna paket. 202 av listans 215 punkter återstår fortfarande att översätta från text till ting och handling. Projektet är representativt för Wiléns praktik. Hans verk är genomgående textbaserade, och hänvisar ofta till konceptkonsten (i "Verkförteckningens" fall till Lawrence Weiner och La Monte Young). Men Wiléns intresse är inte i första hand att spela med konsthistoriska referenser. Hans arbete med ord, bilder och objekt tycks framför allt handla om språkets paradoxala förmåga att registrera det som blott är möjligt, återge minnen av händelser som kanske ännu inte har hunnit övergå till det förflutna.

text: Kim West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«tillbaka«