kandidatutstallning konstfack 2008 see larger image see larger image see larger image see larger image see larger image see larger image see larger image see larger image
bild06_larger image
larger image
bild006_larger image
bild003_larger image
bild009_larger image
bild002_larger image
bild014_larger image
bild001_larger image

move mouse over frames on wall

to view larger image

Der Traum ist vorbei, sagte der Oberst…

(sv. Drömmen är slut, sa Översten…)

Visades på Konstfacks Kandidatutställning vid Enskilda Galleriet i slutet av maj 2008.

Der Traum… , är små anekdoter med en historisk fond. Vid första anblicken kan titeln leda tankarna till slutet på kalla kriget, slutet på den 40-åriga uppdelningen av Tyskland i ett öst och väst. Drömmen kan härledas till den vision den kommunistiska regimen sökte uppnå, drömmar formulerade som fem-års-planer. Men ingenting är självklart, inte ens Översten kan riktigt bestämma sig. Vad är vad, vad är riktigt och hur går det för den lilla människan när ett helt samhälle faller "från en värld till en annan"?

Der Traum ist vorbei, sagte der Oberst... (8 min)

«tillbaka«

loading...